Trochę historii

Produkcja papieru odgrywa znaczącą rolę i niezwykle ważne są jej początki. W Polsce początek produkcji papieru jest związany z powstaniem pierwszej w Polsce papierni pod Krakowem a dokładniej w Prądniku Czerwonym w roku 1491.Pierwszym jej właścicielem był drukarz ale także i przedsiębiorca, Jan Haller. Niezwykle ważnym w dziejach polskiego papiernictwa i druku jest właśnie wydrukowanie w 1506 roku „Bogurodzicy”. W roku 1546 został wydany tak zwany zbiór przepisów dotyczących produkcji papieru, natomiast już na początku XVII wieku papier produkowało nieco ponad 40 papierni. Surowcem którego używano wtedy do produkcji papieru były przede wszystkim szmaty lniane oraz włókna roślinne. Najstarszą papiernią w Polsce w której produkcja papieru jest wykonywana do dnia dzisiejszego jest założona w 1774 r. papiernia w Jeziornie koło Warszawy. Produkcja papieru niezwykle dużo dała w dziejach polski oraz innych krajów ponieważ dzięki niemu rozwój piśmiennictwa zaczął się znacznie poszerzać i polepszać i coraz mniej ludzi było analfabetami. Miało to także ogromy wpływ na kulturę oraz większe zaangażowanie obywateli rożnych państw na sprawy całego społeczeństwa gdyż wiele informacji zostawało wszędzie dostarczanych i ludzie o wielu rzeczach mogli się szybko dowiedzieć.

Dodaj komentarz